Avaldatud: 2014-06-19 10:03:57 CEST
Trigon Property Development
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

TPD: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 19.06.2014

Tallinn, Eesti, 2014-06-19 10:03 CEST --  

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19. juunil 2014.a. Tallinnas, Viru Väljak 2.

Üldkoosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10.30. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 682 192 häält, mis moodustab 59,62 % kõigist aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega 2013. a. majandusaasta  aruande, mille kohaselt oli AS Trigon Property Development konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2013.a. 2 332 379 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 8 872 eurot.

2. 2013.a. majandusaasta kahjumi katmine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum summas 8 872 eurot tulevaste perioodide arvelt.

3. 2014. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
AS Trigon Property Development aktsionäride üldkoosolek otsustas 2 682 192 hääle ehk 100% poolthäälega valida 2014. a. majandusaasta audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitori tasustamine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.


Ülo Adamson
Nõukogu esimees
+372 66 79 200
info@trigonproperty.com