English Estonian
Avaldatud: 2023-03-06 08:20:37 CET
IuteCredit Finance S.a r.l
Börsiteade

Algab avalik pakkumine IuteCrediti võlakirjade märkimiseks

Tallinn, Eesti, 6. märts 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit kuulutab välja IuteCredit Finance S.a.r.l. (“IuteCredit”) tagatud eelisvõlakirjade avaliku pakkumise (“Pakkumine”), mis on korraldatud Luksemburgi finantssektori järelevalve komisjoni (Commission de Surveillance du Secteur Financier) poolt kinnitatud väärtpaberiprospekti (“Prospekt”) alusel . Prospekt on avaldatud ettevõtte veebilehel aadressil https://iutecredit.com/investor/#prospectus ja Luksemburgi Börsi veebilehel (www.bourse.lu). Tagatud eelisvõlakirjade avalik pakkumine toimub ainult Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal ning mitte üheski teises riigis.

Jaeinvestorid saavad esitada märkimiskorraldusi Eestis LHV pangas ja Swedpangas, Lätis Swedpangas, Citadele pangas ja BlueOr pangas, Leedus Swedpangas, Šiaulių pangas ja SEB pangas. 

Kutselised investorid ja investorid, kes soovivad investeerida üle 100 000 euro, saavad esitada märkimiskorraldusi:

Signet Bank AS

Edmunds Antufjevs, +371 6708 1058, edmunds.antufjevs@signetbank.com

Pakkumise peamised tingimused

IuteCredit Europe AS-ile 100% kuuluv tütarettevõtte IuteCredit Finance S.a.r.l. pakub avalikult kuni 500 000 uut võlakirja nimiväärtusega 100 eurot, maksimaalse kogunimiväärtusega 50,000,000 eurot lisaks juba 75,000,000 euro ulatuses emiteeritud ja noteeritud võlakirjadele (XS2378483494). Intressimäär on 11% aastas ja intressimakseid tehakse iga poole aasta tagant. 

Emiteeritavate võlakirjade kogunimiväärtus on kuni 50,000,000 eurot, mis konsolideeritakse ja mis moodustavad ühe seeria 75,000,000 euro ulatuses emiteeritud 11% tagatud eelisvõlakirjadega lunastustähtajaga 2026 („Olemasolevad Võlakirjad“ ja koos uute võlakirjadega „Võlakirjad), mis teeb Võlakirjade kogunimiväärtuseks kuni 125,000,000 eurot.

Peamine eesmärk on 2019/2023 võlakirjade refinantseerimine. Ühe uue võlakirja pakkumishind ("Pakkumishind") jääb vahemikku 96,5% kuni 99,5%. Lõplik hind selgub Pakkumisperioodi lõpus ja sellest teavitatakse investoreid 31. märtsil 2023 hinnateates. Tagatud eelisvõlakirjad on registreeritud Clearstream Banking S.A. CSD-s, Luksemburgis ISIN-koodi XS2378483494 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 6. märtsil 2023 kell 10.00 EET ja lõpeb 31. märtsil 2023 kell 14.00 EET. Pakkumine on suunatud kutselistele investoritele ja jaeinvestoritele Eestis, Lätis, Leedus ning Saksamaal.

Oksjoni reeglid on manuses.

Võlakirjad kujutavad endast emitendi otseseid, üldisi, tingimusteta, allutamata ja tagatud kohustusi ning on igal ajal nõudeõiguse osas samaväärsed (pari passu) kõigi teiste emitendi praeguste ja tulevaste tagatud kohustustega ning kõrgemal kõigist olemasolevatest ja tulevastest allutatud võlgadest.

Üksikasjalik teave on saadaval Prospektis.

Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus 6. märtsil 2023

Pakkumisperioodi lõpp 31. märtsil 2023

Tulemuste väljakuulutamine 31. märtsil 2023

Pakkumiste arveldamine 6. aprillil 2023

Kauplemise alustamine 6. aprillil 2023

Uued võlakirjad, mis allokeeritakse investoritele, kantakse eeldatavalt väärtpaberikontodele 6. aprillil 2023. Emitent esitab pakkumisega samaaegselt taotluse uued võlakirjad noteerida ja kauplemisele võtta Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul (General Standard). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 6. aprill 2023.

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt ja prospekti kokkuvõte on avaldatud ning neid saab elektrooniliselt alla laadida ettevõtte veebilehelt aadressil https://iutecredit.com/investor/#prospectus ja Luksemburgi börsi veebilehelt (www.bourse.lu).  

Lisaks eelnevale on Prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemist ja Finantsinspektsiooni veebilehelt. IuteCrediti tagatud eelisvõlakirjade tingimused on avaldatud ja neid saab elektrooniliselt alla laadida IuteCrediti veebilehelt https://iutecredit.com/investor/#prospectus. Kogu teave pakkumise protsessi kohta ning võlakirjade märkimiseks vajalikud dokumendid on kättesaadavad ettevõtte veebilehel lingil https://iutecredit.com/investor/#prospectus

Enne kui investeerite IuteCrediti tagatud eelisvõlakirjadesse, palume teil täielikult tutvuda Prospekti, võlakirjade ja pakkumise tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Alates 2023. aastast on Iute Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peasponsor. 

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.

See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ("EMP")).

See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos "õigustatud isikuteks"). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tuginedasellele teadaandele ega selle sisule vastavalt. 


 

         Kontakt:
         IuteCredit Europe
         Aadress: Maakri 19/1, Tallinn
         Investorsuhete üksus
         E-post: investor@iutecredit.com
         Telefon: +372 622 9177
         PR üksus
         Kommunikatsiooni koordinaator Reilika Ilp
         E-post: press@iutecredit.com
         Telefon: +372 52 11145
         www.iute.ee


230301 IuteCredit Prospectus Summary_EST 1.pdf
230301 IuteCredit Prospectus Summary_LT.pdf
230301 IuteCredit Prospectus Summary_LV.pdf
230301 IuteCredit Tap Issue Prospectus.pdf