Paskelbta: 2018-02-14 15:00:00 CET
LITGRID
Tarpinė informacija

„Litgrid“ 2017 m. 12 mėnesių tarpiniai finansiniai neaudituoti rezultatai

2017 metais „Litgrid“ grupė išlaikė tvarius finansinius ir aukštus energijos tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius.

Vilnius, Lietuva, 2018-02-14 15:00 CET -- 2017 metais „Litgrid“ grupė išlaikė tvarius finansinius ir  aukštus energijos tiekimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklius. 

Pajamos ir sąnaudos

2017 m. „Litgrid“ grupės pajamos buvo 159,7 mln. eurų, arba 4,4 proc. mažesnės lyginant su 2016 m. Didžiausią įtaką bendram grupės pajamų mažėjimui turėjo, dėl mažesnio balansavimo energijos tiekėjų poreikio, sumažėjusios balansavimo (reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos.

Tuo tarpu pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2016 m., išaugo 0,4 proc. iki 68,3 mln. eurų. Šios pajamos sudarė 43 proc. visų Grupės pajamų. Pajamų padidėjimą lėmė išaugęs perduotos elektros energijos kiekis, nors elektros perdavimo kaina buvo 2,2 proc. mažesnė nei 2016 m.

Grupės sąnaudos 2017 m. buvo 147 mln. eurų arba 0,8 proc. didesnės nei 2016 m. Labiausiai išaugo sisteminių paslaugų sąnaudos - 9,5 proc. iki 40,4 mln. eurų.

Veiklos pelningumas

2017 m. grupės EBITDA buvo 40,3 mln. eurų. Lyginant su 2016 m. EBITDA sumažėjo 9 mln. eurų arba 18,3 proc., EBITDA marža sumažėjo iki 25,2 proc. (2016 m. buvo 29,5 proc.). 2017 m. grupės grynasis pelnas buvo 9,4 mln. eurų (2016 m. – 17,9 mln. eurų). Pelno rodiklių sumažėjimą labiausiai įtakojo mažesnės kitos veiklos pajamos. 

Investicijos

2017 m. perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ investicijos siekė 26,7 mln. eurų. 56 proc. investicijų skirta strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos projektų įgyvendinimui, o 44 proc. - perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai.

Elektros perdavimas ir tinklo patikimumas

Per 2017 metus  „Litgrid“ aukštosios įtampos perdavimo tinklais šalies poreikiams perdavė 9 992 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos, 2,7 proc. daugiau nei buvo perduota per 2016 metus. „Energijos skirstymo operatoriaus” vartotojams buvo perduota 8 988 mln. kWh arba 1,7 proc. daugiau negu 2016 m., kitiems vartotojams 1 004 mln. kWh arba 13,3 proc. daugiau negu 2016 m. 

Litgrid  išlaikė aukštus tinklo patikimumo rodiklius -  ENS (energy not supplied) – dėl nutraukimų neperduotos elektros energijos kiekis 2017 metai buvo 1,68 MWh, o  AIT (average interruption time) – vidutinė elektros perdavimo nutrūkimo trukmė - 0,06 min. Šie tinklo patikimumo rodikliai geresni nei Europos perdavimo sistemos operatorių vidurkis.    

         Giedrius Karsokas, „Litgrid“ komunikacijos vadovas
         Mob. +370 613 19977 el. paštas giedrius.karsokas@litgrid.eu


LG FA 20171231 20180214.pdf