English Estonian
Avaldatud: 2021-08-31 07:36:49 CEST
Elmo Rent
Majandusaasta aruanne

ELMO Rent AS 2021. majandusaasta kuue kuu auditeerimata vahearuanne

ELMO Rent AS-l on tänavu läinud plaanitust paremini. Ettevõte ületas tänu edukale IPO-le 2021. aasta esimese poolaasta investeerimisplaani ja kasvatas seetõttu 126% võrra müügitulu. 

ELMO Rendi keskkonnasõbralike sõidukite jagamise tulemusel hoiti 2021. esimese poole aastaga peamiselt Tallinna, Tartu ja Pärnu linnateedel õhku sattumast kokku 87181 kg CO2-e, mis on võrreldes aasta varasemaga samuti märkimisväärne 127% kasv.

Tänu edukale IPO-le suurendas ELMO Rent investeeringuid oma tehnoloogialahendustesse nagu sõidukipargi opereerimise tarkvara, autokontroller ja kaugjuhitav auto. Samuti töötati 2021. aasta esimese poolaasta jooksul välja parim keskkonnasõbralike sõidukite kodumaine sõidujagamise äpp, mille turule tuleku aeg teatatakse septembris.

Tänu tehnoloogiate arendamisse investeerimisele muutub ettevõtte teenuste kasutamine senisest veelgi lihtsamaks, kampaaniate kommunikeerimine klientidele efektiivsemaks ja lihtsustab tulevikus uute teenustega välja tulemist. Perspektiivikate tehnoloogialahenduste arendamine tagab ettevõttele konkurentsieelised jätkusuutlikuks kasvuks nii koduturul kui sisenemisel uutele turgudele.

Kuid kasv ning areng ei piirdunud vaid tarkvaraga. 2021. aasta esimese kuue kuuga kasvas ELMO Rendi sõidukite park 121 ühikuni. Võrreldes 2020. aasta esimese kuue kuuga on kasv olnud 101%. Seetõttu kasvasid ettevõtte põhivarad võrreldes aasta lõpuga 62% ehk 1,97 miljoni euroni. 

Põhivarade kasvu finantseeriti eelkõige IPO-st saadud vahenditega ning võimendati laenude ja liisingutega, mistõttu suurenes ettevõtte võlakoormus perioodi lõpuks 0,4 miljoni euro võrra 1,8 miljoni euroni. 

ELMO Rendi müügitulu kasvas 2021. aasta esimese kuue kuuga 126%. Kui 2020. aasta esimese kuue kuu müügitulu oli 134000 eurot, siis tänavu teeniti sama ajaga 303000 eurot. See jääb plaanitu piiridesse, sest kuigi eeldused plaani ületamiseks olid loodud, mõjutasid asjade käiku järgmised asjaolud:

1) Elektriautode ja e-mootorratatse tehaste tarneviivitused. Uued sõidukid jõudsid kohale ja hakkasid teenima tulu alles juuni lõpus, mistõttu nende mõju rendikäibele ilmneb alles aasta teisel poolel.   

2) Uute sõidukite planeeritust pikem ettevalmistusaeg. Kontrolleri paigaldusele eelnev uute sõidukite tundmaõppimine, kontrollerite paigaldamine ja liidestamine võtsid suurenenud mahu ja ebapiisavaks osutunud inimressursi tõttu oodatust rohkem aega.

3) Turuosa ja tulu kasvatamiseks tõime turule alates juunist elektrilised mootorrattad, alates augustist ka premium klassi autod. Nende mõju käibele selgub selle poolaasta jooksul. Kuid kummagi uue ärisuuna käivitamiseks vajalikud  investeeringut tegime esimesel poolaastal. 

Samas mõjutas sõidukipargi täiendamine uute keskkonnasõbralike sõidukitega otseselt ELMO Rendi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Enim CO2-e vabu sõidukilomeetrid läbisid ELMO Rendi masinad Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Kui mullu läbiti poole aastaga kokku 313476 kilomeetrit, siis tänavu kuue kuuga 714604 kilomeetrit. 87181 kg CO2-e, mis on võrreldes aasta varasemaga samuti märkimisväärne 127% kasv.

Eduka IPO järel värbas ELMO Rent oma meeskonda uusi inimesi, mis avaldus paratamatult ka ettevõtte kulubaasis. Peamiselt kasvatasid kulubaasi järgmised kasvuartiklid:

1) Tööjõukulu moodustas 2021. aasta esimesel poolaastal 35700 eurot, samas kui terve 2020. aasta tööjõukulu oli 39000 eurot. Tänaseks on ettevõtte palgal kümme töölepinguga ning viis teenuslepinguga töötajat. Ka ettevõtte osanikest koosnev nõukogu tegutseb täiskoormusega. Poole aastaga on ELMO Rendi meeskond kahekordistunud ning ettevõte jätkab kasvamise käigus ka edaspidi uute töökohtade loomisega. 

2) Sõidukipargi kasvatamiseks on ELMO Rent võtnud täiendavaid finantskohustusi, mis on viinud ka intressikulude kasvuni. 2021. esimese poolaasta intressikulu moodustas 59500 eurot, samas kui kogu 2020. aasta intressikulu oli 77000 eurot. Selle kulu optimeerimiseks tegeletakse uute finantslahendustega.

3) Ettevõte on panustanud uutesse ärisuundadesse. Kuid esialgu tõi eraautode kaasamine sõidukiparki esimese poole aastaga  kahjumit 11000 eurot. Selle põhjuseks olid eelkõige: 

a) uue ärisuunaga alustamine madalhooajal.

b) uute ja klientidele atraktiivsete autode parki meelitamiseks käivitasime agressiivse „1000 euro kuus kampaania“ ehk kolme esimese kuu jooksul garanteeris ELMO Rent jagamisautode omanikele 1000 euro kuus suuruse väljamakse, sõltumata autoga reaalselt teenitud renditulust. 

c) osade uute mudelite liidestamine meie sõidukiparki (läbi kontrolleri auto juhtfunktsioonide kodeerimine) ja jagamisteenusesse osutus oodatust keerulisemaks. See võttis oluliselt rohkem aega kui planeerisime, mis tähendas meile teenimata tulu seisvate autode pealt. 

Kokkuvõttes hindab ELMO rent uue ärisuuna käivitamise kulusid ja raskusi väärtusliku kogemuse ning investeeringuna tulevikku. Endiselt on olemas selle ärisuuna potentsiaali, ärisuund kasv suureneb igakuiselt ja uued võimalused äri kiiremaks kasvuks. Pealegi tagab eraautode kaasamine kasvu täiendavat kapitali kaasamata. 

Kokkuvõtvalt ulatus ELMO Rendi esimese poolaasta EBITDA  -6383 euroni, samas kui kogu 2020. aasta EBITDA oli 197618 eurot.

ELMO Rendi juhtkond ning nõukogu on ühisel arvamusel, et tänu 2021. aasta esimese poolaasta eeltöödele (investeeringud, varade kasv, meeskonna laienemine ja kahjumi kandmine) tulemusel ületab ettevõte ka oma teise poolaasta plaane. Seda kinnitavad teise poolaasta esimese kahe kuu, juuli ja augusti majandustulemused.


Aruanne_12994939_1630385880.pdf