Publicēts: 2013-03-06 12:57:38 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

6.marta valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 6.martā, notika 6 mēnešu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2013.gada 6.septembrī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 28,5 milj. latu, kas 3,6 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 8,0 milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 0,35% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 0,247%.

Ceturtdien, 7.martā, notiks valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 6 mēnešu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 2,0 milj. latu pēc nominālvērtības.

         Valsts kase
         Tālr.: 67094222
         Fakss: 67094220
         e-pasts: kase@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase