Paskelbta: 2016-12-12 15:31:58 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2016 m. lapkričio mėnesį

2016 m. lapkričio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 7,9 mln. EUR arba 8% mažesni negu 2015 m. lapkričio mėnesį. Bendrovės pardavimai 2016 m. sausio - lapkričio mėn. buvo 82,1 mln. EUR arba 6% didesni negu per tą patį laikotarpį 2015 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102