English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-15 16:00:00 CET
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Sudaryta sutartis dėl UAB Medicinos bankas 100% akcijų pardavimo

Konstantinas Karosas ir Western Petroleum Limited sudarė sutartį dėl 137 750 (vieno šimto trisdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų, sudarančių 100% UAB Medicinos bankas akcinio kapitalo, pardavimo įgijėjui AAA Capital, UAB, kurį kontroliuoja Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „Mūsų ateities investicijos“ ir kurio pagrindinis galutinis investuotojas yra Marius Jakulis Jason.

Sandorį numatoma užbaigti, kai bus gauti Lietuvos Banko, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos ir Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimai.

Daugiau informacijos: Aleksejus Tonkich, Valdybos narys, Finansų tarnybos direktorius, administracijos vadovo pavaduotojas, tel. + 370 698 34055, el. paštas aleksejus.tonkich@medbank.lt