Paskelbta: 2020-05-07 15:34:03 CEST
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2021 m.

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. gegužės 7 d. nustatė AB „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2021 m. sausio 1 d.

Tarybos nustatyta reguliuojamos veiklos pajamų viršutinė riba – 42,4 mln. eurų per metus.

Numatomi tolesni susiję sprendimai:
• „Amber Grid“ valdyba nustatys naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistemos infrastruktūra kainas, galiosiančias nuo 2021 m. sausio 1 d., neviršijant pajamų viršutinės ribos.
• Po „Amber Grid“ valdybos sprendimo kainos bus pateiktos suderinti Tarybai.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt