English Estonian
Avaldatud: 2022-08-04 16:51:16 CEST
PRFoods
Börsiteade

Muudatus finantsandmete avaldamises

PRFoods teatab, et 2021/2022 majandusaasta konsolideeritud auditeerimata 12 kuu vahearuande avalikustamine toimub vastavalt börsijuhendi kohaselt kahe kuu jooksul aruandeperioodi lõppemisest, st 31.08.2022.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee