Paskelbta: 2021-04-06 12:36:07 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-04-06 12:36 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 38,987 0 0 163018,0488
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,5324 0 0 696673,4306
INVL Baltijos fondas 39,9285 0 61,712058 208598,549635

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com