Published: 2020-06-15 08:32:11 CEST
PFA Invest
Notice to general meeting

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 16.00 i

Investeringsforeningen PFA Invest

Generalforsamlingen finder sted i den nye konferencesal hos PFA Pension, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Investeringsforeningen PFA Invest følger og støtter op om regeringens forholdsregler for at mindske risikoen for smitte med coronavirus. Det betyder, at generalforsamlingen vil blive afholdt som planlagt, men med et stærkt reduceret program. Det er således besluttet, at det sædvanlige traktement på generalforsamlingen vil udgå. Der vil ikke blive serveret mad og drikkevarer, og der vil tillige ikke være et oplæg fra en ekstern oplægsholder på generalforsamlingen.

På baggrund af regeringens udmelding vil vi desuden gerne kraftigt opfordre til, at du overvejer din og en eventuel ledsagers eller rådgivers fysiske deltagelse på generalforsamlingen. Der vil være mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved fuldmagtsafgivelse, der kan afgives via Investorportalen.

Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med mandag den 15. juni 2020 på investorportalen, via www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 39 17 60 87 (hverdage mellem kl. 9 og 16) og skal ske senest fredag den 26. juni 2020. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 3 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. tirsdag den 23. juni 2020.

Dagsorden og tilhørende bilag, herunder årsrapport for 2019 med tilhørende revisionspåtegning, samt fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor fra og med mandag den 15. juni 2020 samt være tilgængelige på www.pfainvest.dk fra samme dato.

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen PFA Invest

Attachments


Bilag 2 - Udkast til ndrede vedtgter.pdf
Indkaldelse ordinr generalforsamling.pdf
Bilag 1 - Arsrapport 2019.pdf
Bilag 3 - Fuldmagtsblanket.pdf
Fuldstndige forslag til generalforsamlingen.pdf