Danish
Offentliggjort: 2021-08-30 09:30:00 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Optagelse til handel af andelsklasse European CLO AAA/AA Akk DKK under Kapitalforeningen Accunia Invest

Andelsklassen har aktuelt en kapital på nominelt 189 mio. kr. (188.983 andele af 1.000 kr.) tegnet af 62 investorer.

Andelklassen vil blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen fra den 1. september 2021.

ISIN-koden for andelsklasse andelsklasse European CLO AAA/AA Akk DKK er DK0061267747.

Dokument med § 62-oplysninger samt Væsentlig Investorinformation er vedhæftet denne meddelelse og kan desuden findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.

Fond(e):
• Accun In EU CLO AAA/AA Akk DKK, ACAEUCDKK, DK0061267747

Kontaktperson:
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.
Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds.
Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70
contact@accunia.com

Vedhæftede filerKIID-AIF - EuroCLO.AAA.DKK KFAI aug21.pdf
Prospekt 62 CLO.AAA aug-21.pdf