Paskelbta: 2021-06-04 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Ignitis grupė“ valdybos nario Dominyko Tučkaus atsistatydinimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė arba „Ignitis grupė“) informuoja, kad 2021 m. birželio 4 d. gavo Bendrovės valdybos nario, Infrastruktūros ir plėtros direktoriaus Dominyko Tučkaus pranešimą dėl atsistatydinimo iš „Ignitis grupės“ valdybos nario ir Infrastruktūros ir plėtros direktoriaus pareigų, taip pat iš visų kitų šiuo metu einamų pareigų „Ignitis grupės“ valdomose įmonėse (toliau – Grupė). Dominykas Tučkus karjerą tęs už Lietuvos ribų. Paskutinė Dominyko Tučkaus užimamų pareigų ėjimo diena – 2021 m. birželio 25 d.

Apie Dominyko Tučkaus pasitraukimą informuota Bendrovės Stebėtojų taryba nusprendė neskelbti atrankos į naujo Bendrovės valdybos nario pareigas, argumentuodama tuo, kad likusieji Bendrovės valdybos nariai gali užtikrinti darbų tęstinumą, tuo pačiu atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2022 m. sausio 31 d.

Tuo pačiu Stebėtojų taryba nutarė, kad dėl Dominyko Tučkaus kuruojamų veiklos sričių detalaus paskirstymo tarp Bendrovės valdybos narių bus nuspręsta artimiausio Stebėtojų tarybos posėdžio metu. Apie tai Bendrovė informuos atskiru pranešimu.

Dėl kitų Dominyko Tučkaus užimamų pareigų perėmimo, aktuali informacija bus atskleidžiama Bendrovės interneto tinklalapio Grupės įmonių skiltyje (nuoroda), kurioje detalizuojama informacija apie Grupės valdomų įmonių valdybų ir priežiūros organų sudėtis.

Grupėje Dominykas Tučkus dirbo nuo 2011 m. Į šiuo metu kadenciją einančios Bendrovės valdybą Dominykas Tučkus buvo išrinktas Bendrovės stebėtojų tarybos sprendimu 2018 m. vasario 1 d.

Šiame pranešime atskleidžiami pokyčiai nedaro įtakos Grupės patvirtintos strategijos įgyvendinimui bei finansiniams rezultatams.


Daugiau informacijos:

Lukas Zadarackas

„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene projektų vadovas

lukas.zadarackas@ignitis.lt

+370 687 48080