Paskelbta: 2021-04-30 15:20:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Metinė informacija

AB Vilkyškių pieninės 2020 m. metinė informacija

AB Vilkyškių pieninė pateikia eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 m. bei patvirtintą papildytą Bendrovės atlygio politiką.

         

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

PriedaiKonsoliduotu ir atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2020 metus.pdf
Vilvi group Atlygio politika.pdf