English Estonian
Avaldatud: 2022-03-29 13:21:54 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Tuul Mobility OÜ võlakirjade kauplemisele võtmine Balti First North võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2022-03-29 13:21 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni 22.03.2022. a otsusele võetakse Tuul Mobility OÜ 6 200 võlakirja nimiväärtusega 500 eurot (Tuul Mobility 22-2027 tagatud võlakiri, ISIN kood: EE3300002559) kauplemisele Balti First North võlakirjade nimekirjas tingimusel, et: 

  • Pakkumine on toimunud vastavalt Ettevõtte Kirjelduses kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • Pakkumise õnnestumise korral on pakutavad võlakirjad emiteeritud ning kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • Emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile tingimuste täitmise aruande.

Seisuga 29. märts 2022. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt ja vastavalt pakkumistulemustele on 6 200 Tuul Mobility OÜ võlakirja kauplemisel Balti First North võlakirjade nimekirjas alates esmaspäevast, 04. aprillist 2022. a.

Täiendav info:

Emitendi nimi Tuul Mobility OÜ
Emitendi lühinimi TUUL
ISIN kood EE3300002559
Lunastamiskuupäev 29.03.2027
Väärtpaberite nimiväärtus 500 EUR
Väärtpaberite arv 6 200
Kogunimiväärtus 3 100 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi TUUL100027FA
Intressimäär 10,00%
Intressimakse kuupäevad 2 korda aastas (29.03; 29.09)

 

Tuul Mobility OÜ ettevõtte kirjeldus, võlakirjade üldtingimused ja võlakirjade lõplikud tingimused on lisatud käesoleva teate manusesse.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


TUUL 22-2027 volakirjade loplikud tingimused.pdf
Tuul Mobility OU Ettevotte kirjeldus.pdf
Tuul Mobility tagatud volakirjade uldtingimused.pdf