English Lithuanian
Paskelbta: 2019-10-25 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2019 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2019 m. finansinių metų dvylikos mėnesių rugsėjo – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 78 821 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio pardavimai – 69 322 tūkst. EUR.

Grupės 2019 finansinių metų dvylikos mėnesių rugsėjo – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas siekė 3 389 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 2 263 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 5 463 tūkst. EUR, prieš metus buvo 4 242 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2019 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 18 804 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 19 693 tūkst. EUR.

Grupės 2019 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas sudarė 2 243 tūkst. EUR., praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 283 tūkst. EUR. Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 2 736 tūkst. EUR, prieš metus buvo 719 tūkst. EUR.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2019 m. dvylika menesiu pasibaigusiu 2019 m. rugpjucio 31 d..pdf