Published: 2020-06-02 15:06:00 CEST
Invalda INVL
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pranešimas apie vadovų sandorius dėl emitento vertybinių popierių

AB „Invalda INVL“ gavo su vadovais glaudžiai susijusių asmenų pranešimus apie sandorius dėl bendrovės vertybinių popierių (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com


 

Priedai


Invalda INVL_pranesimas_Lucrum investicija_20200601.pdf
Invalda INVL_pranesimas_LJB Investment_20200601.pdf