Avaldatud: 2017-02-28 07:00:00 CET
LHV Group
Majandusaasta aruanne

LHV Groupi 2016. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

AS-i LHV Group juhatus esitas nõukogule heakskiitmiseks AS-i LHV Group 2016. aasta auditeeritud majandustulemused. Auditeeritud aruandes ei ole ettevõtte finantstulemused võrreldes 7. veebruaril 2017 avaldatud esialgsete majandustulemustega muutunud.

LHV Groupi 2016. aasta puhaskasum oli 19,9 miljonit eurot. See on 5,1 miljonit eurot rohkem kui 2015. aastal. Pank teenis konsolideeritud kasumist 13,2 miljonit, varahaldus 6,1 miljonit ja Leedu äriüksus 1,9 miljonit eurot.

LHV Groupi tulud olid 2016. aastal 50,5 miljonit eurot. Aasta varem olid netotulud 38,3 miljonit eurot. Neto intressitulud kasvasid aastaga 29% ning neto teenustasutulud 31%.

LHV Groupi juhatus tegi aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku maksta dividende 0,15 eurot aktsia kohta, kanda kasumist 0,9 miljonit eurot kohustuslikku reservkapitali ning lisada aruandeperioodi emaettevõtte aktsionäridele omistatav kasum summas 12 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

"LHV Groupi aktsionärid leppisid eelmise aasta üldkoosolekul kokku dividendipoliitikas, mille alusel käesoleval aastal dividende ka esimest korda makstakse. Dividendipoliitika näeb ette, et vähemalt 25% aktsionäridele kuuluvast maksustamiseelsest kasumist makstakse dividendideks. Kuivõrd LHV on jätkuvalt kiire kasvu faasis, suudame väärtust luua kapitali ka äritegevuses kasutades, mistõttu ongi juhatuse ettepanek maksta dividendideks 25% maksustamiseelsest kasumist," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

AS-i LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2016 on lisatud teatele ning tehakse kättesaadavaks LHV kodulehel aadressil https://www.lhv.ee/investorile/aruanded/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 300 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 110 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 180 000 klienti.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group Aastaaruanne 2016.pdf