Icelandic
Birt: 2021-08-31 13:20:57 CEST
RARIK ohf.
Árshlutareikningur - 6 mán.

Árshlutareikningur RARIK fyrstu sex mánuði ársins 2021

Hagnaður af starfsemi RARIK var 803 milljónir króna á fyrri helmingi ársins.

Rekstrarhagnaður af starfsemi RARIK fyrir fjármagnsliði (EBIT) á fyrri hluta ársins 2021 var 1.107 milljónir króna en var 1.039 milljónir króna á fyrri helmingi ársins 2020. Rekstrartekjur og rekstrargjöld með afskriftum breyttust óverulega á milli ára sem er í samræmi við áætlanir.

Fjármagnsliðir voru neikvæðir um 687 milljónir króna á tímabilinu, samanborið við að þeir voru neikvæðir um 1.014 milljónir króna á fyrri hluta ársins 2020. Breyting skýrist að stærstum hluta af styrkingu krónunnar.

Áhrif hlutdeildarfélagsins Landsnets hf. voru jákvæð um 467 milljónir króna, samanborið við 404 milljónir króna á fyrri hluta síðasta árs.

Samkvæmt rekstrarreikningi var hagnaður tímabilsins 803 milljónir króna samanborið við 424 milljónir króna á fyrri helmingi ársins 2020.

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og skatta (EBITDA) var 2.453 milljónir króna eða 30% af veltu tímabilsins, samanborið við 28% af veltu á sama tímabili árið áður. Hreint veltufé frá rekstri, fyrir vexti og skatta, var 2.381 milljón króna samanborið við 2.195 milljónir króna á sama tímabili árið 2020.

Eignir RARIK samkvæmt efnahagsreikningi 30. júní 2021 voru 77.919 milljónir króna en skuldir 28.043 milljónir króna. Eigið fé var því 49.876 milljónir króna og eiginfjárhlutfall 64% en hlutfallið var 63% í ársbyrjun.

Fjárfestingar á árinu 2021 eru áætlaðar um 6 milljarðar króna en fjárfestingar fyrstu sex mánuði ársins námu 1,5 milljarði kr.

Horfur í rekstri RARIK á árinu 2021 eru ágætar. Áhrif Kórónaveirunnar á rekstur RARIK hafa ekki verið veruleg og tekist hefur að halda rekstri og fjárfestingum að mestu skv. áætlunum. Allar aðgerðir miðast við að tryggja áfram öryggi í rekstri eins og mögulegt er, en ef áframhald verður á faraldrinum og áhrifin á efnahagslífið í landinu verða meiri, má búast við að það geti haft áhrif á rekstur RARIK.

Gert er ráð fyrir að afkoma fyrir fjármagnsliði á seinni hluta ársins verði jákvæð í samræmi við áætlanir.

Árshlutareikningur RARIK ohf. er gerður samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum.

Helstu stærðir samstæðureiknings eru sýndar á meðfylgjandi mynd.

Helstu stærðir samstæðureiknings RARIK, fjárhæðir eru í milljónum króna.

 Jan-jún Jan-jún Jan-jún Jan-jún Jan-jún Jan-jún 
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
             
Rekstartekjur 8.207 8.170 8.365 8.354 7.182 7.399 
Rekstrargjöld 7.100 7.131 6.749 6.643 6.115 5.757 
Rekstrarhagnaður1.107 1.039 1.616 1.711 1.067 1.642 
Hrein fjármagnsgjöld-687  -1.014  -735  -447  -252  -446  
Áhrif hlutdeildarfélags467 404 538 373 257 -75  
Hagnaður fyrir skatta887 429 1.419 1.637 1.072 1.121 
Tekjuskattur-84  -5  -176  -253  -163  -239  
Hagnaður803 424 1.243 1.384 909 882 
             
Eignir samtals 77.919 69.450 67.530 63.939 57.010 60.946 
Eigið fé49.876 45.894 42.732 38.961 36.077 35.661 
Skuldir28.043 23.556 24.798 24.978 20.933 25.285 
             
Handbært fé frá rekstri1.020 1.423 1.790 1.559 1.627 1.744 
Greidd vaxtagjöld369 346 366 301 317 315 
             
EBITDA2.453 2.256 2.715 2.659 1.975 2.500 
Vaxtaþekja6,65 6,52 7,42 8,83 6,23 7,94 
Eiginfjárhlutfall64,0% 66,1% 63,3% 60,9% 63,3% 58,5% 
             
EBITDA/Velta29,9% 27,6% 32,5% 31,8% 27,5% 33,8% 
             


Árshlutareikningur RARIK fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2021 var samþykktur á fundi stjórnar þann 31. ágúst 2021.

Nánari upplýsingar veitir Tryggvi Þór Haraldsson, forstjóri RARIK í síma 528 9000.

ViðhengiFrettatilkynning um afkomu RARIK ohf fyrstu sex manui arsins 2021.pdf
Samandreginn arshlutareikningur RARIK samstunnar 30 juni 2021.pdf