Paskelbta: 2020-08-20 15:54:49 CEST
Linas Agro Group
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių pasikeitimus

AB „Linas Agro Group“ gavo Dariaus Zubo ir Dainiaus Pilkausko  pranešimus apie balsavimo teisių pasikeitimus (žr. prisegtas bylas).

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į Finansų direktorių Mažvydą Šileiką, mob.  8 619 19 403, e. p. m.sileika@linasagro.lt.

Priedai


Pranesimas apie balsavimo teisiu paketo netekima_Dainius Pilkauskas.pdf
Pranesimas apie balsavimo teisiu pasikeitimus_Darius_Zubas.pdf