Avaldatud: 2018-10-16 08:00:00 CEST
Nordecon
Börsiteade

Teave osaluse omandamise kohta äriühingus

12.10.2018 omandas Nordecon AS 34% suuruse vähemusosaluse enda Eestis registreeritud tütarettevõttes OÜ Kaurits, milles seni kuulus Nordecon AS’ile 66% suurune osalus. Tehingu eesmärk on kontserni ehitustegevuse juhtimise efektiivsuse tõstmine taristuehituse valdkonnas. Tehingu järgselt kuulub Nordecon AS’ile OÜ’s Kaurits 100%’line osalus.

OÜ Kaurits põhiliseks tegevusalaks on mehitatud teedeehitus- ja mullatöömasinatega renditeenuse osutamine ning samuti keskkonna- ja taristuehitusprojekte töövõtu korras teostamine.

Osaluse omandamise näol ei ole tegemist olulise osaluse omandamisega NASDAQ Tallinna Börsi reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ tähenduses. Osaluse omandamiseks tehtud tehing ei ole käsitletav ka tehinguna seotud isikute vahel. Nordecon AS’i nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2017. aasta konsolideeritud müügitulu oli 231 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com 
www.nordecon.com