Publicēts: 2021-05-05 22:09:04 CEST
DelfinGroup
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

DelfinGroup apgrozījums pirmajā ceturksnī sasniedz 6 miljonus eiro

Latvijas finanšu koncerna AS DelfinGroup apgrozījums 2021. gada pirmajos trīs mēnešos sasniedza 6 miljonus eiro, bet neto peļņa – 0,8 miljonus eiro. Kredītportfelis sasniedza 32 miljonus eiro, EBITDA palielinājās par 21%, pieaugot līdz 2,5 miljoniem eiro, bet peļņa pirms nodokļiem sasniedza 1,1 miljonus eiro, kas ir kāpums par 6% salīdzinot ar 2020. gada pirmo ceturksni. 

AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “DelfinGroup finanšu rādītāji arī šā gada sākumā liecina par stabilu izaugsmi, neskatoties uz Covid-19 pandēmiju un ieviestajiem ierobežojumiem. Labas attīstības tendences uzrāda gan lombardi un lietoto preču tirdzniecība internetā, gan arī patēriņa kreditēšana. Plānojam, ka izaugsmes tempi varētu palielināties līdz ar ierobežojumu mazināšanu vai atcelšanu. 1. ceturksnī tika uzsākta restrukturizācija trīs meitas uzņēmumiem – SIA REFIN, SIA Banknote Commercial Properties un SIA ExpressInkasso. Noslēdzoties restrukturizācijai, meitas uzņēmumi tiks iekļauti AS DelfinGroup. Attiecīgajā periodā meitas uzņēmumu kredītportfelis samazinājās un atgūtie līdzekļi kopā ar naudas uzkrājumu tika novirzīti aizdevumu (4,2 miljonu eiro) atmaksai savstarpējo aizdevumu platformā Mintos. Paralēli reorganizācijai notika arī uzņēmuma pirmā Ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības (ESG - Environmental, Social, and Corporate Governance) ziņojuma sagatavošana par 2020. gadu. Uzņēmums aktīvi turpināja strādāt gan pie filiāļu tīkla paplašināšanas, gan arī lietotu preču interneta tirdzniecības attīstīšanas visā Latvijā. Covid-19 ierobežojumu ietekmē daļa lietoto preču tirdzniecības aktīvi pārcēlās uz internetu. Lombardu tīkls Banknote ir kļuvis par vienu no vadošajiem lietoto un pārbaudīto preču tirdzniecības kanāliem Latvijā, kas iedzīvotājiem visā valstī palīdz apmainīties ar lietām, kas pašiem vairs nav nepieciešamas. Mūsu mērķis ir būtiski kāpināt lietotu preču apmaiņu Latvijas iedzīvotāju vidū, padarot to ērtāku, mūsdienīgāku un pieejamāku. Lietotās preces iespējams atnest uz jebkuru uzņēmuma filiāli, uzreiz saņemot naudu. Savukārt ikviens var to pēc tam aplūkot un iegādāties interneta veikalā. Ceram, ka jaunā iespēja ērti pārdot un iegādāties lietotās preces arvien vairāk cilvēkus stimulēs domāt zaļāk un neizmest lietas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, bet var būt vēl noderīgas citiem. Jau šobrīd uzņēmumam ir aptuveni 400 tūkstoši klientu gan Rīgā, gan reģionos.” 

Vēl viens virziens, kas uzņēmumam ilgtermiņā palīdzēs nodrošināt labus rezultātus ir uzņēmuma korporatīvās pārvaldības pilnveidošana. 2021. gada sākumā noslēdzās koncerna tiesiskās formas maiņa no sabiedrības ar ierobežotu atbildību uz akciju sabiedrību, kā arī tika ievēlēta jauna profesionāla uzņēmuma padome ar neatkarīgiem padomes locekļiem. Martā par jaunajiem padomes locekļiem akcionāru sapulcē uz pieciem gadiem tika apstiprināti finanšu, korporatīvās pārvaldības un fintech nozares eksperti Gatis Kokins, Dr.Edgars Voļskis, Mārtiņš Bičevskis, Jānis Pizičs, kā arī darbu padomē turpina padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis. 

“Līdz ar iekšējās korporatīvās vides un procesu pilnveidošanu, esam gatavi spert nākamo nozīmīgo soli uzņēmuma attīstībā – DelfinGroup šā gada otrajā pusē Nasdaq Riga biržā startēs ar sākotnējo publisko akciju piedāvājumu (IPO). Līdz ar to 2021. gads uzņēmumam pilnībā paies Nasdaq Riga biržas zīmē. Ja iepriekš biržā tika tirgotas tikai DelfinGroup obligācijas, tad jau gada beigās biržā būs iespējams iegādāties arī uzņēmuma akcijas. Līdz ar IPO plānojam iegūt daudz jaunus akcionārus no visa reģiona, kā arī papildus finanšu resursus, lai straujāk attīstītu gan filiāļu tīklu, gan arī jaunus patēriņa kreditēšanas pakalpojumus dažādām iedzīvotāju grupām. Esam orientēti uz attīstību un padziļinātu tirgus apgūšanu gan lombardu, gan patēriņa kreditēšanas jomā. Vēlamies modernus finanšu pakalpojumu padarīt pieejamākus plašākam Latvijas iedzīvotāju lokam”, norāda D. Ādmīdiņš.  

Pirmajā ceturksnī akcionāriem dividendēs tika izmaksāti 1,3 miljoni eiro. Akcionāru sapulce apstiprināja arī jaunu dividenžu politiku, kas paredz regulāru ceturkšņa dividenžu izmaksu līdz 50% no ceturkšņa neto peļņas. 

AS DelfinGroup 23. martā paziņoja par plāniem 2021. gadā veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) Nasdaq Riga biržā. Lai uzzinātu vairāk par šo notikumu, interesenti ir laipni aicināti pierakstīties jaunumiem uzņēmuma mājaslapā: https://www.delfingroup.lv/invest 

Īstenojot biznesa stratēģiju un plānotos pasākumus, 2021. gada 1. ceturksnī tika sasniegti sekojoši koncerna finanšu rādītāji:  

Postenis  EUR, miljoni  Izmaiņa*, % 
Neto kredītportfelis  32,2         -7,0 
Aktīvi   40,9         -11,0 
Peļņa pirms nodokļiem  1,1         +5,9 
Neto peļņa  0,8         -22,5  

*  Neto kredītportfelis un aktīvi salīdzināti pret 31.12.2020. 
*  Neto peļņa salīdzināta pret 2020. gada attiecīgo periodu. 

AS DelfinGroup iesniedz neauditētu, saīsinātu konsolidēto sabiedrības pārskatu par 2021. gada 1. ceturksni.

AS DelfinGroup iesniedz investoru prezentāciju par  2021. gada 1. ceturkšņa darbības rezultātiem. Prezentācija angļu valodā.

AS DefinGroup ceturkšņa, pusgada un gada datus ir iespējams ērti aplūkot mājaslapā: https://www.delfingroup.lv/reports

Par DelfinGroup 

AS DelfinGroup ir licencēts finanšu nozares uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmums nodrošina darbu 270 profesionāļiem 92 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. AS DelfinGroup ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija dalībniece un ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. Koncerna pamatpakalpojumi ir lietotu preču tirdzniecība filiālēs un internetā, lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. DelfinGroup obligācijas ir kotētas Nasdaq Riga First North obligāciju sarakstā. 2020. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,7 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,6 miljonus eiro, samaksātie nodokļi - 3,4 miljoni eiro. 

         Papildu informācija:
         
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv


DelfinGroup_finance_statements_2021_1Q_LAT.pdf
DelfinGroup_Presentation _2021_Q1_ENG.pdf