Avaldatud: 2021-03-08 15:05:00 CET
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2021

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 28.02.2021 oli 17,21 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 28.02.2021 seisuga 18,32 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid veebruari jooksul 0,8%.

EfTEN Real Estate Fund III AS veebruari finantstulemused olid kiire Covid-19 leviku kuul paremad kui juhtkond seda ootas – fond teenis veebruaris 961 tuhat eurot konsolideeritud müügitulu, mis on jaanuariga võrreldes 15 tuhat eurot rohkem. Müügitulu kasv tuli peamiselt Saules Miestase kaubanduskeskuse liig-konservatiivsest provisjonist jaanuaris, kuid ka Laisves büroohoone uute üürilepingute tulu lisandumisest. Fondi konsolideeritud EBITDA oli veebruaris 799 tuhat eurot (14 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris).

Selle aasta esimese kahe kuu jooksul on fond teeninud 1,9 miljonit eurot müügitulu, mis on 17% rohkem kui eelmisel aastal. Müügitulu kasv tuli peamiselt uute kinnisvarainvesteeringute lisandumisest, kuid ka Evolution büroohoone vakantsuse väljarentimisest ning stabiilsest majandustegevusest enamikes fondi objektides. Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus on Leedu piirangute tõttu enim kannatanud – võrreldes eelmise aasta esimese kahe kuuga on keskuse selle aasta kahe esimese kuu üüritulu 30% (154 tuhat eurot) madalam. Koroonaviiruse levik on Leedus võrreldes detsembrikuu tipphetkega kordades alanenud, mis lubab omakorda eeldada, et lähiajal tehakse Leedu valitsuse poolt järk-järgulisi otsuseid seniste karmide piirangute lõdvendamiseks.

Fondi puhaskasum oli 2021. aasta veebruaris 609 tuhat eurot (2021 jaanuaris: 567 tuhat eurot). EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud raha jääk oli 28.02.2021 seisuga 5,8 miljonit eurot ning kogu varade maht 151,3 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 28.02.2021 seisuga 72,659 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot).

Alates käesolevast teatest avaldab EfTEN Real Estate Fund III AS lisaks konsolideeritud igakuise finantsülevaate, mis lisaks kasumiaruandele, bilansile ning rahavoogude aruandele sisaldab olulisemaid finantsnäitajaid ning võrdlevaid diagramme puhasväärtuse, debitoorse võlgnevuse, vakantsuse, müügitulu ja EBITDA kohta. 

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee

ManusEREFIII_dashboard_0220213.pdf