Paskelbta: 2021-05-05 15:15:00 CEST
LITGRID
Tarpinė informacija

LITGRID 2021 m. 3 mėnesių veiklos rezultatai

Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) skelbia 2021 m. 3 mėnesių veiklos rezultatus.

Pagrindiniai 2021 m. 3 mėnesių finansiniai rodikliai:

  • Pajamos – 61,8 mln. Eur (2020 m. 3 mėn. – 53,4 mln. Eur);
  • EBITDA – 19,4 mln. Eur (2020 m. 3 mėn. – 15,9 mln. Eur);
  • Grynasis pelnas – 11,5 mln. Eur (2020 m. 3 mėn. 9,1 mln. Eur).

Pagrindiniai 2021 m. 3 mėn. veiklos rodikliai:

  • Perduota elektros energija šalies poreikiams – 2,897 TWh (2020 m. 3 mėn. – 2,647 TWh);
  • Operatoriaus atsakomybei priskiriamų tiekimo nutraukimų vidutinė trukmė (angl. average interruption time, AIT) – 0,035 min. (2020 m. 3 mėn. – 0,111 min.);
  • Operatoriaus atsakomybei priskiriamas neperduotos energijos kiekis (angl. energy not supplied, ENS) – 1,104 MWh (2020 m. 3 mėn. – 3,303 MWh);

Pridedama:

  1. Sutrumpintos Bendrovės finansinės ataskaitos;
  2. Pranešimas žiniasklaidai.

Daugiau informacijos:

Jurga Eivaitė, komunikacijos projektų vadovė
+370 613 19977
jurga.eivaite@litgrid.eu

PriedaiLITGRID FA 2021-03-31.pdf
Litgrid 2021 m. 3 menesiu veiklos rezultatai.pdf