English Estonian
Avaldatud: 2018-01-17 08:47:21 CET
Arco Vara
Börsiteade

Arco Vara AS-i täiendavate aktsiate märkimise tulemused

29.12.2017 kuni 15.01.2018 toimus Arco Vara AS-i (10261718) täiendavate aktsiate avalik pakkumine Arco Vara AS-i olemasolevatele aktsionäridele. Pakkumise käigus märkisid märkimisõigust omavad investorid 93% kõigist pakutavatest aktsiatest. Kokku märgiti 2 491 355 aktsiat 3,74 miljoni euro eest.

Arco Vara AS on otsustanud märgitud aktsiate jaotamise investoritele. Kõigile märkimisõigust omavatele investoritele jaotati märgitud aktsiad täies ulatuses. Uued aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele 18.01.2018 või sellele lähedasel kuupäeval. Märkimisperioodi jooksul märkimata jäänud aktsiad, s.o 178 645 aktsiat, tühistati Arco Vara AS-i juhatuse 16.01.2018 otsusega.

Uute aktsiate märkimise tulemusena suureneb Arco Vara AS-i aktsiakapital 1 743 948,50 euro võrra ning aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 6 298 856,90 eurot, mis jaguneb 8 998 367 aktsiaks.

Arco Vara AS juhataja kommentaar märkimistulemuste kohta: „Juhatus on aktsionäridele tänulik eduka aktsiaemissiooni eest. Kaasatud omakapital võimaldab meil ellu viia kõik planeeritud kinnisvaraarendused Bulgaarias ja Eestis. Laiendame oluliselt Arco Vara tegevuse ulatust ja tõstame sellega kasumit lähema kolme aasta jooksul.“

Arco Vara AS-i olemasolevad aktsiad on noteeritud ja võetud kauplemisele Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas. Arco Vara AS on esitanud taotluse uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks samal turul. Taotluse rahuldamise korral on eeldatav uute aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev 25.01.2018 või sellele lähedane kuupäev.

Arco Vara AS-is enam kui 5%-list osalust omavad aktsionärid märkisid 88% kõigist pakutavatest aktsiatest.

Pakkumises osales kaks juhatuse ja nõukogu liikmete kontrolli all olevat äriühingut:

-       OÜ Alarmo Kapital (juhatuse liikme Tarmo Sild ja nõukogu liikme Allar Niinepuu kontrolli all olev äriühing) märkis 1 501 600 aktsiat, mille tulemusel hakkab talle kuuluma 2 517 405 aktsiat, mis esindavad 27,98% Arco Vara AS-i hääleõiguslikest aktsiatest;

-       AS Lõhmus Holdings (nõukogu liikme Rain Lõhmus kontrolli all olev äriühing) märkis 247 622 aktsiat, mille tulemusel hakkab talle kuuluma 850 000 aktsiat, mis esindavad 9,44% Arco Vara AS-i hääleõiguslikest aktsiatest.

 

         Kristel Tumm
         Finantsjuht
         Arco Vara AS
         Tel: +372 614 4662
         kristel.tumm@arcovara.ee