English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-06 08:00:00 CEST
Linas
Kita informacija

AB Nasdaq Vilnius valdybos sprendimas dėl AB Linas akcijų išbraukimo iš Papildomojo sąrašo


2022 m. birželio 3 d. Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą išbraukti AB "Linas" akcijas (LNS1L, ISIN kodas LT0000100661) iš Papildomojo sąrašo. Atsižvelgiant į finansinių priemonių pasiskirstymą tarp investuotojų ir galimą išbraukimo iš Papildomojo sąrašo poveikį investuotojų interesams, AB "Linas" akcijos bus išbrauktos nuo 2022 m. spalio 1 d. (paskutinė AB "Linas" akcijų prekybos Nasdaq Vilnius diena yra 2022 m. rugsėjo 30 d.).

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100