Paskelbta: 2019-11-20 17:03:41 CET
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

Central European Tour Operator S.a.r.l. pradėjo vykdyti turimų AB „Novaturas“ akcijų pardavimą

2019-11-20 AB „Novaturas“ gavo Central European Tour Operator S.a.r.l. pranešimą apie Central European Tour Operator S.a.r.l. sprendimą pradėti vykdyti AB „Novaturas“ akcijų, priklausančių Central European Tour Operator S.a.r.l., pardavimą pagreitinto investuotojų paraiškų portfelio sudarymo (angl. accelerated bookbuilding) būdu.

Aukščiau nurodytas pranešimas pridedamas.

Tomas Staškūnas, Finansų direktorius
el. p. tomas.staskunas@novaturas.lt
tel. +370 687 10426.

Priedas


Notification re launch of sale of shares LT.pdf