Offentliggjort: 2016-03-01 18:20:21 CET
PFA Invest
Referat fra generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest har den 1. marts 2016 afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Ledelsens beretning og årsrapporten for 2015 blev godkendt af generalforsamlingen, herunder blev bestyrelseshonorar 2015 og udbetaling af følgende udlodninger godkendt:

 

Afdeling kr. pr. andel
Korte Obligationer -
Lange Obligationer 1,10
Kreditobligationer 8,00
Danske Aktier 34,50
Globale Aktier 17,60
Højt Udbytte Aktier 11,10
Europa Value Aktier 14,50
Balance A 8,30
Balance B 11,70
Balance C -

 

Bestyrelsens honorar for 2016 og de af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer for foreningen blev vedtaget af generalforsamlingen.

Til bestyrelsen genvalgtes Rina Asmussen.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor for foreningen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Peter Engberg Jensen som formand.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PFA Invest


NASDAQ nr 7 2016 Forlb af ordinr generalforsamling i PFA Invest 1 marts 2016.pdf