Paskelbta: 2021-06-07 07:30:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų gegužės mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. gegužės mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,8 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų gegužės mėn., yra 1,3 mln. eurų arba 41,9 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2021 m. penkių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 8,1 mln. eurų ir yra 41,3 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. gegužės mėn. pardavimo pajamos yra 3,2 mln. eurų (2020 m. gegužės mėn. – 3,7 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. penkių mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 18,9 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms įtakos turėjo tiek mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, tiek 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į  per 2014-2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

2021 m. gegužės mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų gegužės mėn., išliko tokiame pačiame lygyje. Komercinės SGD veiklos tiek 2021 m., tiek 2020 m. penkių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,2 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-gegužės mėn. pardavimo pajamos sudaro 24,3 mln. eurų ir yra 27,5 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (33,5 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 GegužėSausis-gegužė
 2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla1,83,1-41,9%8,113,8-41,3%
SGD terminalo veikla3,23,7-13,5%15,018,5-18,9%
Komercinė SGD veikla0,20,20%1,21,20%
Iš viso5,27,0-25,7%24,333,5-27,5%


Indrė Kisielienė, l. e. p. Finansų direktorė, tel. +370 686 16276.