English Estonian
Avaldatud: 2021-12-15 09:38:26 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS Inbank allutatud võlakirjade noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2021-12-15 09:38 CET --

Nasdaq Tallinn AS-i juhatus otsustas täna, 15. detsembril 2021. a. rahuldada AS-i Inbank taotlus ja noteerida kuni 35 000 tema poolt võlakirja programmi raames emiteeritavat allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot. Pakkumise esimese osa raames noteeritakse ja võetakse kauplemisele 15 000 allutatud võlakirja (Inbank allutatud võlakiri 15.12.2031, ISIN kood: EE3300002302) Börsil Võlakirjade nimekirjas.

AS-i Inbank allutatud võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks on 16. detsember 2021. a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimi AS Inbank
Emitendi lühinimi INB
ISIN kood EE3300002302
Lunastamiskuupäev 15.12.2031
Väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Väärtpaberite arv 15 000
Kogunimiväärtus 15 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi INBB055031A
Intressimäär 5,5%
Intressimakse kuupäevad 4 korda aastas
  28.03; 28.06; 28.09; 28.12

 

AS-i Inbank prospekt, prospekti eestikeelne tõlge ning võlakirjatingimused on teatele lisatud.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Esimese_seeria_loplikud_tingimused_ja_kokkuvote.pdf
Prospectus_EN.pdf
Prospekt_ET.pdf