Paskelbta: 2021-07-13 09:42:54 CEST
Panevezio Statybos Trestas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl priimtų sprendimų


AB „Panevėžio statybos trestas“ pateikė ieškinį Panevėžio apygardos teismui ir skundžia valstybės įmonės „Ignalinos atominė elektrinė“ sprendimą atmesti AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlymą viešajame pirkime, vykdomame tarptautinio konkurso būdu, dėl mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno (I/A, II/A statybos etapų) statybos bei išorinių lietaus kanalizacijos tinklų projektavimo, statybos ir prijungimo prie infrastruktūros darbų.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas
Tel.: (8-45) 505 503