Julkaistu: 2014-09-05 12:15:00 CEST
Componenta Oyj
Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Componentan ylimääräisen yhtiökokouksen päätös

Componenta Oyj Pörssitiedote 5.9.2014 klo 13.15

Componenta Oyj:n 5.9.2014 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokouskutsun liitteenä ollein ehdoin (tietyin teknisin muutoksin) toteuttaa yleisölle suunnatun osakeannin, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Osakeannin tarkoituksena on yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaaminen vahvistamalla merkittävästi yhtiön rahoitusasemaa, joten osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yhtiön toimitusjohtajan yhtiökokouksessa pitämä katsaus on saatavilla yhtiön internetsivuilla www.componenta.com.

Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä suurimmilta osakkeenomistajiltaan sitoumukset merkitä osakeannissa uusia osakkeita yhteensä 5,2 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun rahaa. Yhtiö on vastaanottanut tietyiltä lainanhaltijoiltaan sitoumukset merkitä osakeannissa uusia osakkeita yhteensä yli 63 miljoonalla eurolla käyttämällä merkinnän maksuun Componentan joukkovelkakirjalainojen, pääomalainojen tai hybridilainojen pääomaa ja korkoja. Saadut merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä yli 77 prosenttia osakeannissa merkittäviksi tarjottavista uusista osakkeista.

Helsinki 5. syyskuuta 2014

COMPONENTA OYJ


Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja 


LISÄTIETOJA

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2723

 

Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa. Componentan liikevaihto vuonna 2013 oli 511 miljoonaa euroa ja sen osake listataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiö työllistää noin 4 400 henkilöä. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.


tiedote_Componenta_05092014_ylimaar yhtiokok paatos.pdf