English Lithuanian
Paskelbta: 2020-10-21 15:16:53 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimą

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, valdyba šaukia neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2020 m. lapkričio 12 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku), Totorių g. 23, Vilnius („Artis Centrum Hotels“ viešbutis).  

Akcininkų registracijos pradžia – 9.15 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val. (Vilniaus laiku). Atvykstantiems į akcininkų susirinkimą būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.  

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 

  • Dėl nepriklausomų AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių išrinkimo 

Darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai pateikiami pridedamame pranešime dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.  

Bendrovė, atsižvelgdama į tebesitęsiančią situaciją dėl koronaviruso plitimo: 

  • prašo visų Bendrovės akcininkų naudotis galimybe neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ignitisgrupe.lt
  • prašo apie poreikį dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime fiziškai informuoti ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki visuotinio akcininkų susirinkimo el. paštu IR@ignitis.lt (siekiant Bendrovei iš anksto pasirūpinti priemonėmis dėl saugių atstumų išlaikymo susirinkimo metu); 
  • neleis Bendrovės akcininkams, neturintiems asmeninių apsaugos priemonių, dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime;  
  • pasilieka teisę neleisti dalyvauti akcininkų susirinkime tiems akcininkams, dėl kurių sveikatos būklės kyla pagrįstų abejonių. Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: Komunikacija 


Artūras Ketlerius 

+370 620 76076 

arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 

Ainė Riffel-Grinkevičienė 

+370 643 14925 

aine.riffel@ignitis.lt 

Priedai


Bendrasis balsavimo biuletenis.docx
Pranesimas apie neeilini akcininku susirinkima.pdf