Paskelbta: 2021-09-22 12:25:33 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-22 12:25 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 21 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 43,6903 2,9173 0 143282,9751
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2420 6,6123 248,0617 272566,5788
INVL Baltijos fondas 48,3393 103,616933 38,5356 211747,309828

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com