English Estonian
Avaldatud: 2023-04-20 08:30:00 CEST
J.Molner
Korralise üldkoosoleku otsused

J.Molner AS korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2023-04-20 08:30 CEST --  J.Molner AS (registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn) (’Selts’) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19.04.2023 algusega kell 15:00 aadressil Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 12.04.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 617 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 686 001 aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osales kokku 4 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 600 003 häält ehk 94,90% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja korraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

  1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine.
  2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.
  3. Seltsi audiitori valimine.

Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:

  1. Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul

Otsuse poolt anti 1 600 002 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, erapooletu oli üks hääl (0%).

  1. Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 143 268 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Otsuse poolt anti 1 600 002 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, erapooletu oli üks hääl (0%).

  1. Valida perioodiks 2023-2025 Seltsi audiitoriks vandeaudiitor Tarmo Rahkama (isikukood: 38405110265) audiitorühingust Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467).

Otsuse poolt anti 1 600 002 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, erapooletu oli üks hääl (0%).

 

         Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
         Jason Grenfell-Gardner
         J.Molner AS
         Juhatuse liige
         Tel: +372 536 00 346
         E-mail: jason@jmolner.com