Avaldatud: 2021-09-06 09:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

IuteCredit: algab avatud pakkumine tagatud eelisvõlakirjade märkimiseks

EI OLE MÕELDUD LEVITAMISEKS EGA AVALDAMISEKS OTSESELT EGA KAUDSELT AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, KANADAS, AUSTRAALIAS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI JAAPANIS EGA ÜHESKI TEISES RIIGIS, KUS LEVITAMINE VÕI AVALDAMINE OLEKS EBASEADUSLIK. MUUD PIIRANGUD VÕIVAD KOHALDUDA. PALUN VAADATA OLULIST TEADAANNET BÖRSITEATE LÕPUS.

Tallinn, Eesti, 6. september 2021. Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit Europe kuulutab välja Luksemburgi finantssektori järelevalve komisjoni (Commission de Surveillance du Secteur Financier) poolt kinnitatud IuteCredit Finance S.a.r.l. (“IuteCredit”) väärtpaberiprospekti (edaspidi Prospekt) alusel tagatud eelisvõlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine). Prospekt on registreeritud ka  Eesti Finantsinspektsiooni, Läti Finantsinspektsiooni, Finants- ja kapitalituru komisjoni (FCMC) ning Leedu Panga poolt 30. augustil 2021. Prospekt on avaldatud ettevõtte veebilehel aadressil https://iutecredit.com/prospectus/ ja Luksemburgi Börsi veebilehel (www.bourse.lu). Tagatud eelisvõlakirjade avalik pakkumine toimub ainult Eestis, Lätis, Leedus ja Saksamaal ning mitte üheski teises riigis.

Kutselised investorid saavad esitada märkimiskorraldusi:

Šiauliu bankas AB

Domas Klimavičius, +370 5203 2266, domas.klimavicius@sb.lt

Redgate Capital AS

Robert Jäger, +372 5647 7510, robert.jager@redgatecapital.eu

Janis Dubrovskis, +371 2917 8878, janis.dubrovskis@redgatecapital.eu

Dinas Petrikas, +370 6824 3474, dinas.petrikas@redgatecapital.eu

Signet Bank AS

Edmunds Antufjevs, +371 6708 1058, edmunds.antufjevs@signetbank.com

 

Pakkumise peamised tingimused

IuteCredit pakub avalikult kuni 500 000 tagatud eelisvõlakirja nimiväärtusega 100 eurot, lunastamistähtajaga 6. oktoober 2026 ja intressimääraga 9,5% kuni 11,5% aastas. Intresse tasutakse iga poole aasta tagant. IuteCreditil on õigus Pakkumine tühistada. Tagatud eelisvõlakirju pakutakse hinnaga 100 eurot ühe võlakirja kohta. Tagatud eelisvõlakirjad on registreeritud Clearstream Banking S.A. CSD-s, Luksemburgis ISIN-koodiga XS2378483494. Võlakirjad plaanitakse noteerida nii Frankfurdi börsi kui ka Nasdaq Tallinna börsi reguleeritud turgudel.

Võlakirjade märkimisperiood algab 6. septembril 2021 kell 10.00 EEST ja lõpeb 24. septembril 2021 kell 15.30 EEST. Pakkumine on suunatud kutselistele investoritele ja jaeinvestoritele Eestis, Lätis, Leedus ning Saksamaal.

Pakkumise reeglid on lisatud manuses.

Võlakirjad kujutavad endast IuteCrediti otseseid, üldisi, tingimusteta, allutamata ja tagatud kohustusi ning on igal ajal nõudeõiguse osas samaväärsed (pari passu) kõigi teiste IuteCrediti praeguste ja tulevaste tagatud kohustustega ning kõrgemal kõigist olemasolevatest ja tulevastest allutatud võlgadest.

Üksikasjalik teave on saadaval Prospektis.

Pakkumise ajakava

Pakkumisperioodi algus 6. september 2021 kell 10:00 EEST
Pakkumisperioodi lõpp 24. september 2021 kell 15:30 EEST
Tulemuste väljakuulutamine 27. september 2021
Pakkumiste arveldamine 6. oktoober 2021
Kauplemise alustamine eeldatavalt 6. oktoober 2021

 

IuteCrediti tagatud eelisvõlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

IuteCredit on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse ettevõtte tagatud eelisvõlakirjad noteerida ja kauplemisele võtta Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas ning tagatud eelisvõlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele lubamiseks Frankfurdi börsi reguleeritud turul (General Standard, võlakirjade segment Deutsche Börse AG). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 6. oktoober 2021.

Kuigi IuteCredit teeb kõik endast oleneva ja võtab vajalikud sammud, et korraldada Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine, ei saa IuteCredit tagada, et Võlakirjad noteeritakse ja võetakse kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi või Frankfurdi börsi reguleeritud turgudel. 

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt ja prospekti kokkuvõte on avaldatud ning neid saab elektrooniliselt alla laadida ettevõtte veebilehelt aadressil https://iutecredit.com/prospectus/ ja Luksemburgi börsi veebilehelt (www.bourse.lu). Lisaks eelnevale on Prospekt, prospekti kokkuvõte ja selle eestikeelne tõlge kättesaadavad Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemist ja Finantsinspektsiooni veebilehelt. IuteCrediti tagatud eelisvõlakirjade tingimused on avaldatud ja neid saab elektrooniliselt alla laadida IuteCrediti veebilehelt https://iutecredit.com/prospectus/.

Enne kui investeerite IuteCrediti tagatud eelisvõlakirjadesse, palume teil täielikult tutvuda Prospekti, võlakirjade ja pakkumise tingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Kontakt:

IuteCredit Europe AS

Kristel Kurvits, finantsjuht

E -post: kristel.kurvits@iutecredit.com

Telefon: +372 50 88 77 0

 

Aalto Capital (investorsuhted)

Sven Pauly, konsultant

E -post: sven.pauly@aaltocapital.com

Telefon: +49 89 898 67 77 0

Teave IuteCredit grupi kohta:

IuteCredit on Eestist pärit rahvusvahelisel turul tegutsev finantstehnoloogia ettevõte. Ettevõte tegutseb Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. IuteCredit pakub peamiselt järelmakse ja väikelaene, mille tagasimakse tähtaeg on 1-36 kuud ning autolaene, mille tähtaeg on 60 kuud.

IuteCrediti koostööpartnerite hulka kuuluvad muuhulgas riiklikud postiasutused, rahvusvahelised teleoperaatorid Orange, VodaFone, Mastercard, suurimad elektroonikakaubamajad jt. 50 töötajaga emaettevõtte peakorter asub Tallinnas.

Võlakirjade Emitent on IuteCredit Finance S.à r.l., mille 100% omanik on Eesti äriühing AS IuteCredit Europe.

www.iutecredit.com.

 

TÄHTIS TEAVE

Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks, avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine, avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv teave ei kujuta endast võlakirjade müügipakkumist ega ostmispakkumist ega ka müüki mis tahes jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, pakkumine või müük oleks enne registreerimist ebaseaduslik, vabastus registreerimine või kvalifikatsioon mis tahes sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiseaduste alusel. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud ennast teavitama ja järgima kõiki selliseid piiranguid.

See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA isikutele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõuedeid.

See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ("EMP")).

See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigis. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta  finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos "õigustatud isikuteks"). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tegeletakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule.


Iute_Credit_Bonds_auction_Rules_SAB.pdf
IuteCredit Prospectus.pdf
IuteCredit-prospectus-summary-EST.pdf