Published: 2020-05-27 15:30:00 CEST
Medicinos bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacija dėl banko akcijų pardavimo

Vilnius, May 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- UAB Medicinos bankas informuoja, kad 2020 m. gegužės 26 d. banko akcininkas Vytenis Rasutis pardavė turėtus 300 vnt. paprastųjų vardinių Medicinos banko akcijų, kurios sudarė 0,22 proc. UAB Medicinos banko įstatinio kapitalo, Konstantinui Karosui. Nuosavybės teisė į UAB Medicinos banko akcijas K. Karosui perėjo nuo sutarties sudarymo dienos, t.y. 2020-05-26.

         More information: + 370 610 21 691 e-mail: media@medbank.lt