Published: 2016-12-12 15:08:00 CET
Siauliu Bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Informacijos skelbimo 2017 metais kalendorius

Šiauliai, Lietuva, 2016-12-12 15:08 CET --  

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai.

 

Informaciją investuotojams 2017 metais Šiaulių bankas skelbs pagal šį kalendorių:

2017-02-28  –  2016 m. dvylikos mėnesių tarpinė informacija;

2017-03-09  –  pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) šaukimą, sprendimo projektai šaukiamam VAS;

2017-03-30  –  eilinio VAS sprendimai;

2017-03-30  –  2016 m. audituota metinė informacija;

2017-05-08  –  2017 m. trijų mėnesių tarpinė informacija;

2017-08-07  –  2017 m. pusmečio tarpinė informacija;

2017-11-06  –  2017 m. devynių mėnesių tarpinė informacija.

  

 Administracijos vadovas  Vytautas Sinius

         Papildomą informaciją teikia Rizikų valdymo ir atskaitomybės departamento direktorius Algimantas Gaulia, tel. (8 37) 372 837.