Avaldatud: 2021-01-28 14:38:10 CET
Tallinna Vesi
Korporatiivne sündmus

Tallinna Vesi omandas tütarettevõtja eesmärgiga siseneda uute toodete turule

AS Tallinna Vesi omandas 28.01.2021 Eesti Vabariigis 100%-lise osaluse ettevõtjas ärinimega ASTV Green Energy OÜ. Ettevõtte põhitegevusala on gaasitootmine. Tegemist on alustava ettevõttega ning aktiivset majandustegevust ei ole toimunud.

Ettevõtte omandamisega soovitakse pikemaajalises vaates pakkuda veeteenuste osutamisel tekkivaid taaskasutatavaid ressursse toodetena roheenergeetika turul. Üks tulevikuperspektiiv on siseneda biometaani tootmise turule, kuid erinevaid võimalusi analüüsitakse ka laiemalt.

Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinna Börsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses. Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga. AS-i Tallinna Vesi nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Tütarettevõtte juhatuse liikmed on Marjo Kallasmaa ja Marti Viirmäe. Osaühingul ei ole nõukogu.


Karl Heino Brookes

Juhatuse esimees

+372 62 62 200

karl.brookes@tvesi.ee