Offentliggjort: 2016-11-03 13:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 102, 2016 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansiering af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. januar
2017
gennemføres ved auktion i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO).
Auktion og vilkår blev offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 97 af
20. oktober
2016.
Auktionerne foregår tirsdag den 22. november til og med
torsdag den 24. november
2016.
Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA
hos Standard & Poor’s.
Auktionerne åbner dagligt kl. 10.00 og lukker
henholdsvis kl. 11.30 og kl.
13.00.
Der vil ske tildeling af accepterede bud
henholdsvis kl. 11.40 og kl. 13.10.
Det vil være muligt at lægge bud ind med
tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige
serier bydes med maksimalt to decimaler.
Nordea Kredit er ikke forpligtet til
at afhænde hele det annoncerede beløb.
Salget afregnes med valør den 2. januar
2017. Beløbene der skal sælges på
auktionen opskrives i VP fredag d. 18.
november 2016.
Auktionerne vil blive afholdt, som det fremgår af skemaet i
PDF-filen.
Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/nyrente .
Investorer tilbydes at modtage de på auktionen købte
obligationer med spot
valør, såfremt investor leverer udløbene inkonverterbare
Nordea Kredit
obligationer imod. Ombytning aftales med Peter Brag eller Finn
Nicolaisen
dagligt inden kl. 14.00.
Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea
Group Treasury & ALM, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen
på telefon 33 33 16 25.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf