Publicēts: 2020-04-29 13:00:00 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" finanšu pārskats par 2019.gadu (auditēts)

Sabiedrības neto apgrozījuma apjoms 2019.gadā veidoja 63.95 milj. EUR, kas ir par 17.82 milj. EUR vai 38.62% vairāk, kā iepriekšējā 2018.gadā.

Bruto peļņas apjoms veidoja 10.99 milj. EUR, kas ir par 3.39 milj. EUR vai 44.70 % vairāk, kā iepriekšējā 2018.gadā, bet neto peļņa par 2018.gadu veidoja 6.67 milj. EUR, kas salīdzinājumā ar 2018.gadu ir par 2.8 milj.EUR  vairāk.

 

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" auditēts finanšu pārskats par 2019.gadu.

         Svetlana Statina,
         E-pasts: svetlana.statina@rer.lv,
         Tālrunis: 67046903


Aud.parsk_ 2019_LV_23.04.20.pdf