Danish
Offentliggjort: 2023-11-30 09:55:14 CET
SKAKO
Intern viden

SKAKO sælger aktiviteterne i SKAKO Concrete (”Concrete”) til Zefyr Invest IV A/S (”Zefyr”) og fokuserer forretningen på de fortsættende aktiviteter, SKAKO Vibration (”Vibration”) samt ændrer guidance for 2023

Faaborg, den 30. november 2023

Selskabsmeddelelse nr. 11/2023

SKAKO sælger aktiviteterne i SKAKO Concrete (”Concrete”) til Zefyr Invest IV A/S (”Zefyr”) og fokuserer forretningen på de fortsættende aktiviteter, SKAKO Vibration (”Vibration”) samt ændrer guidance for 2023

  • Efter gennemførelsen af en succesfuld turnaround sælger SKAKO sin Concrete forretning til Zefyr for DKK 123m (Enterprise Value). Salget sker til en attraktiv multipel svarende til 2022 EV/EBIT på 11,0x
  • Frasalget skaber en mere fokuseret tilbageværende forretning, Vibration, med særlig fokus på vækst inden for det hurtigt voksende marked for genbrugssorteringsudstyr, der i Europa udgør ca. USD 157 mia.
  • Vibration har en stærk position i et globalt niche-marked inden for udstyr til flytning, separation og vask af materialer med attraktiv underliggende vækst, herunder særligt inden for recycling segmentet
  • Hele provenuet fra salget af Concrete efter omkostninger bliver udbetalt som et ekstraordinært udbytte og ventes at blive DKK 116m svarende til DKK 38 per aktie. Udbetalingen forventes at finde sted i februar 2024. Der forventes fortsat udbetaling af ordinært udbytte
  • SKAKOs guidance for resultatet af den primære drift før ekstraordinære poster (”EBIT”) i 2023 udgjorde for begge divisioner DKK 36-40m. For de fortsættende aktiviteter forventes et EBIT på DKK 20 – 24m for hele 2023
  • Guidance for 2024 bliver kommunikeret i forbindelse med årsregnskabet for 2023

SKAKO har i dag indgået en aftale om at sælge Concrete til Zefyr for DKK 123m (Enterprise Value). Transaktionen er ikke gjort betinget af nogen væsentlige forhold eller myndighedsgodkendelser og closing forventes i slutningen af december 2023.

”Det succesfulde salg af Concrete er muliggjort af et enestående stykke arbejde af medarbejdere og ledelsen, som har eksekveret og realiseret en ambitiøs turnaround plan, hvilket i dag kulminerer i en attraktiv pris fra en dansk industrielt funderet køber med et langsigtet perspektiv, hvilket er et godt match for SKAKO Concretes videre udvikling. Vi er derfor meget stolte over at præsentere denne transaktion, som skaber stor værdi for aktionærerne, men samtidig også videregiver stafetten på et Concrete selskab i topform. Vi ser nu frem til at fokusere på at videreudvikle den mest profitable og historisk hurtigst voksende del af forretningen, blandt andet som leverandør til den grønne omstilling” udtaler bestyrelsesformand for SKAKO, Jens Wittrup Willumsen.

Når salget er gennemført, vil SKAKO have en stærkere og mere fokuseret forretning med en robust indtjeningsprofil. Vibration har højere marginer, lave investeringskrav og opererer i nogle attraktive markeder med stærk sekulær vækst inden for især recycling segmentet.

Før frasalget bestod SKAKO af to uafhængige forretningsenheder med begrænsede synergier og uden overlap af produkter, kunder, leverandører og medarbejdere. De to forretningsenheder er eksponeret overfor forskellige markeder og økonomiske cyklusser, hvor Concrete historisk set har haft en mere volatil indtjeningsprofil med en gennemsnitlig EBIT margin på -1,1% i 2009-2022.

Salget skaber således mere transparens og klarhed omkring den strategiske retning for den tilbageværende forretning med fokus på udstyr til segmenterne:

Recycling: Affaldssorteringsanlæg med teknologi, der supporterer den globale grønne omstilling på tværs af flere industrier. Vibration købte i 2019 den spanske virksomhed Dartek, som historisk primært har fokuseret på det spanske recycling marked, hvor der sorteres 50 mio. tons affald om
året (2020). Siden opkøbet af Dartek har Vibration fordoblet sin omsætning i dette segment og bevist potentialet i alle markeder. Der sorteres 750 mio. tons affald i Europa om året (2020), og markedet i Europa for affaldssorteringsudstyr forventes at vokse med 100% de næste 10 år fra de nuværende USD 157 mia. Dette segment har således et stort vækstpotentiale for Vibration.

Minerals: Sorteringsanlæg til miner som med bæredygtighed for øje, sikrer minimalt tab af ressourcer i forbindelse med udvinding af forskellige materialer, fra råstoffer globalt til fosfat i Nordafrika og åbne miner i Europa.

Fastener/hardware: Primært sorteringsanlæg, som optimerer ressourceanvendelsen i automobil- og byggeindustrien. Vibration er markedsleder i Tyskland på dette marked og leverer derudover globalt.

Vibration realiserede i 2022 en omsætning på DKK 238m, hvoraf 43% er fra minerals, 34% fra recycling, 14% fra fastener/hardware og 10% fra øvrige. I 2022 var ca. 28% af omsætningen aftersales og service. Vibration ventes over de kommende år at realisere en årlig omsætningsvækst i niveauet 6-8% kombineret med en stabil EBIT-margin i niveauet 8-10%.

Attraktiv pris efter succesfuld turnaround  

Concrete har historisk været præget af meget svingende marginer med en gennemsnitlig EBIT-margin på -1.1% fra 2009-2022. Siden 2019, har Concrete gennemført en succesfuld turnaround, som har forbedret EBIT-marginen fra 0% i 2019 til forventeligt omkring 6,5% i 2023. Ydermere har Concrete styrket sin internationale markedsposition understøttet af en stærk underliggende markedsvækst, som det seneste år har resulteret i en rekordstor ordrebog.

Samlet set vurderes timingen af frasalget at være god, idet SKAKO sælger en betydelig forbedret forretningsenhed, som står godt rustet til den fremtidige vækst under Zefyrs ejerskab. Bestyrelsen vurderer, at indtjeningsforbedringen og den stærke ordrebog er reflekteret i prisen.

Rapporteret EBIT i 2022 og de seneste 12 måneder pr. september 2023 for Concrete er henholdsvis DKK 11,2m og DKK 14,8m. Dette svarer til en EV / EBIT multipel på henholdsvis 11,0x og 8,3x.

Rapporteret EBIT for Concrete i de seneste 12 måneder udgør pr. september 2023 omkring 35% af det samlede rapporterede EBIT for SKAKO før ekstraordinære omkostninger, mens transaktionsværdien (Enterprise Value) for Concrete udgør omkring 56% af den samlede Enterprise Value for SKAKO baseret på den rapporterede nettogæld pr 30. september 2023 (DKK 9,6m) samt en aktiekurs på DKK 71 (Kursen pr. 29. november 2023).

Ledelse, produktionsfaciliteter og hovedsæde for de tilbageværende aktiviteter

Lionel Girieud og Thomas Pedersen bliver henholdsvis CEO og CFO for det fortsættende SKAKO A/S.

SKAKO bevarer sine produktionsfaciliteter i Danmark (fastener/hardware), Frankrig (minerals) og Spanien (recycling) og beholder sit hovedkontor i Faaborg.

Concrete under nyt ejerskab

Concrete aktiviteterne fortsætter under samme navn, SKAKO Concrete. Aktiviteter og medarbejdere fortsætter på uændrede vilkår i de nuværende bygninger med fortsat hovedkontor og produktionsfaciliteter i Faaborg. Steffen Kremmer fortsætter som CEO for SKAKO Concrete.

Jens Wittrup Willumsen og Christian Herskind har efter ønske fra Zefyr accepteret i en kortere periode efter closing at levere visse konsulentydelser til Zefyr og SKAKO Concrete for at sikre en god transition.

”I Zefyr vil vi identificere og investere i sunde nichevirksomheder, som gennem sit eget produkt har opnået en ledende markedsposition. Med overtagelse af forretningen fra SKAKO Concrete træder vi ind i en virksomhed, hvor der er et godt match med vores eksisterende portefølje af selvstændige danske industrivirksomheder. Det giver gode forudsætninger for den videre udvikling af aktiviteterne i Faaborg” forklarer Lars Stagaard Jensen.

Guidance for det fortættende selskab

EBIT i 2023 for det fortsættende selskab, SKAKO A/S, forventes at blive DKK 20 – 24m før ekstraordinære omkostninger

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand


Kontaktinformation

Carsten Krogsgaard-Thomsen, bestyrelsesmedlem og formand for revisionskomiteen

Tlf.: 26 33 30 33