Paskelbta: 2013-12-06 13:34:01 CET
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. gruodžio 5 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-12-06 13:34 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. gruodžio 5 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 29,0975 383,7678 5812,8051 442507,8104
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,7457 223,5748 1,3356 150008,3057
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 35,2361 114,7075 0 331797,6409
Finasta Baltic Fund 25,9525 7,280664 207,3675 82244,775512

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813