Avaldatud: 2021-03-29 12:56:40 CEST
Tallinna Sadam
Börsiteade

Muudatused Tallinna Sadama nimetamiskomitees

Vabariigi Valitsus nimetas 18.03.2021 uueks rahandusministeeriumi kantsleriks Merike Saksa volituste tähtajaga viis aastat alates 05.04.2021. Rahandusministeeriumi kantsler on ametikoha põhiselt ka Tallinna Sadama nimetamiskomitee liige. Merike Saks on hetkel ASi Eesti Liinirongid (Elron) juhatuse esimees. Ta on varem töötanud Eesti Standardikeskuse tegevdirektori, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktori, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja, siseturu asekantsleri ning kantslerina. Aastatel 2015-2017 oli Merike Saks ka Tallinna Sadama nõukogu liige.

Tallinna Sadama nimetamiskomitee ülesandeks on nõukogu liikmekandidaatide sobivuse hindamine ning ettepanekute tegemine nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks. Nimetamiskomitee liikmeteks on ametikoha põhiselt enamusaktsionäri esindajatena majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman (esimees), rahandusministeeriumi kantsler, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees Kaido Padar ning 5-aastase tähtajaga kaks väikeaktsionäride esindajat – EBRD transpordi osakonna projektijuht Elena Kiseleva ja ASi SEB Varahaldus juhatuse liige Sven Kunsing.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas  keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Vastavalt auditeerimata majandustulemustele oli kontserni 2020. a müügitulu 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
tel. +372 53 426 591
m.zirel@ts.ee