English Estonian
Avaldatud: 2022-06-20 11:00:00 CEST
Clevon
Börsiteade

Cleveron Mobility AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused

Cleveron Mobility AS (registrikood 16472103, aadress Reinu tee 48, Viljandi, Viljandi maakond 71020,Ettevõte“) annab käesolevaga teada Ettevõtte aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) („Pakkumine“) tulemustest.

Pakkumine lõppes 17. juunil 2022 kell 16.00. Pakkumise tulemusel soovis Ettevõte kaasata kuni 5 miljonit eurot kuni 2 673 795 Ettevõtte uue lihtaktsia emiteerimise teel („Pakkumise Aktsiad“). Pakkumise käigus märgiti 6 734 investori poolt kokku 2 706 373 aktsiat 5 060 917,51 euro eest ehk pakkumise tulemuseks oli väike ülemärkimine.

Ettevõtte juhatuse esimehe Arno Küti sõnul oli Pakkumine väga edukas arvestades keerulisi aegu finantsturgudel. „Täname kõiki märkijaid ja võtame avasüli vastu kõik meie uued aktsionärid. Ettevõttel lisandus ligi 7000 aktsionäri. Me teeme kõik selleks, et keegi ei peaks pettuma oma investeeringus."

Esialgu oli plaanitud Pakkumise läbiviimiseks kulusid ca 170 tuhat eurot. Lõplik kulu jääb sellest mõneti väiksemaks. Seega pakkumise netotulu ületab pisut prognoositud 4 830 000 eurot. Pakkumise käigus kaasatud vahendeid planeerib Ettevõte kasutada tehnoloogiaarenduseks ja muudeks äriarendusteks.

Pakkumise Aktsiad jaotatakse investorite vahel järgmistel põhimõtetel:

  • kuni 10 000 aktsia märkijad saavad aktsiad kätte täies ulatuses;
  • üle 10 000 aktsia märkijad saavad 10 000 ületavas osas 69,48% jaotise alusel.

 

Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 22. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Lisaks märkis 2 investorit aktsiaid vähemalt 100 tuhande euro eest. Ühtekokku märkisid nad 106 976 aktsiat. Neile emiteeritakse aktsiaid märkimise täies ulatuses kinnise suunatud pakkumise raames samaaegselt avaliku pakkumisega (Pakkumise Aktsiaid neile ei emiteerita). See on esimene osa kinnisest suunatud pakkumisest.

Ettevõtte kõik aktsiad on plaanis võtta kauplemisele Nasdaq Tallinn AS-i pool peetavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North ja esimeseks kauplemispäevaks on eelduslikult 28. juuni 2022 või sellele lähedane kuupäev.


Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

 

Arno Kütt
Cleveron Mobility AS juhatuse esimees

arno.kutt@clevon.com