English Lithuanian
Paskelbta: 2022-08-31 08:50:00 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pusmečio informacija

„Vilvi Group“ 2022 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Neaudituotais duomenimis, „Vilvi group“ pardavimų pajamos per 2022 m. pirmus šešis mėnesius buvo 112.8 mln. EUR arba 66.3 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2021 metais (2021 m. šešių mėnesių konsoliduotos pardavimų pajamos siekė 67.8 mln. EUR).

Per 2022 m. pirmus šešis mėnesius „Vilvi group“ grynasis pelnas siekė 8.3 mln. Eur (2021 m. pirmąjį pusmetį grynasis pelnas buvo 1.5 mln. Eur).

AB Vilkyškių pieninės 2022 m. šešių mėnesių tarpinių neaudituotų konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys bei veiklos rezultatų pristatymas pateikti prieduose.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedai2022 m. 6 men. finansiniu ataskaitu rinkinys.pdf
2022 m. 6 men. veiklos rezultatai.pdf