English Lithuanian
Paskelbta: 2024-01-30 17:00:00 CET
AB "Snaigė"
Pranešimas apie esminį įvykį

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas supirkti AB Snaigė akcijas

Akcinė bendrovė „Snaigė“ informuoja, kad Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas 2024 m. sausio 30 d. patvirtino UAB EDS INVEST 3 pateiktą nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB Snaigė paprastosioms registruotoms akcijoms supirkti.

Lietuvos bankui pateiktame AB „Snaigė“ akcijų oficialaus siūlymo cirkuliare oficialaus siūlymo teikėjo UAB EDS INVEST 3 mokama kaina už vieną AB „Snaigė“ akciją yra 0,129 EUR. Ši kaina susideda iš 6 mėnesių iki akcijų, dėl kurių atsirado pareiga teikti privalomą oficialų siūlymą, įsigijimo dienos (t. y. nuo 2023 m. kovo 27 d. iki 2023 m. rugsėjo 27 d. (imtinai)) vidutinio svertinio akcijų rinkos kainos vidurkio.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo pradžia – ketvirtoji darbo diena nuo cirkuliaro patvirtinimo, t. y. 2024 m. vasario 5 d. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė – 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

Akcijų supirkimas bus įgyvendinamas per AB Nasdaq Vilnius Oficialių siūlymų rinką, tarpininkaujant UAB FMI Orion Securities. Akcininkai, norėdami parduoti savo turimas akcijas oficialaus siūlymo metu, gali kreiptis į bet kurią Lietuvoje veikiančią finansų maklerio įmonę ar kredito įstaigą ir pateikti pavedimą parduoti akcijas su atitinkama finansų maklerio įmone ar kredito įstaiga sutarta tvarka.

Generalinis direktorius
 Darius Varnas
 Tel. nr.  +370 315 56200

PriedasOficialaus siulymo santrauka LT.pdf