Published: 2020-09-29 10:34:43 CEST
Ekspress Grupp
Börsiteade

AS Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku otsused 29.09.2020

29.09.2020 toimus Tallinnas Parda 6 ASi Ekspress Grupp aktsionäride erakorraline üldkoosolek.

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 21 446 212 häält ehk 72,02% häältest. Kõik osalenud aktsionärid andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas. 

1.     13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine

Kiita heaks järgmised optsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud tegevused.

1.1. Ekspress Grupp emiteerib kuni 1,3 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,6 eurot aktsia. Aktsiad emiteeritakse nõukogu valitud optsiooniprogrammi korraldajale.
1.2. Ekspress Grupp sõlmib optsiooniprogrammi korraldamise lepingu nõukogu valitud usaldusväärse kolmanda isikuga (optsiooniprogrammi korraldaja). Lepingu alusel kohustub optsiooniprogrammi korraldaja omandama nominaalhinnaga Ekspress Grupi optsiooniprogrammi täitmiseks emiteeritud aktsiad ning need kokku lepitud tingimustel ja nominaalhinna eest Ekspress Grupile tagasi võõrandama.
1.3. Muuta ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku 13.06.2017 otsuse punkti 4.10 ning sõnastada see järgmiselt:

4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks omandab aktsiaselts perioodil alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest kuni 01.04.2021. a optsiooniprogrammi korraldajalt kuni 1,3 miljonit oma aktsiat. Oma aktsiate omandamise miinimum- ja maksimumhind on aktsiate nominaalhind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali, ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

2.     Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas

Välistada aktsionäride eesõigus märkida 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooni­programmi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3.     Põhikirja muutmine

Lisada põhikirja punkt 5.9 järgmiselt:

5.9. Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 780 000 (seitsmesaja kaheksakümne tuhande) euro võrra.

4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2021–2023.

Börsiteatele on lisatud ASi Ekspress Grupp uuendatud põhikiri ja aktsiaoptsiooni­programm perioodiks 2021–2023.

Lisainfo
Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manused


Aktsiaoptsiooniprogramm 2021_2023 EST.pdf
EG_pohikiri_EST 2020 09 29.pdf