Paskelbta: 2020-12-04 17:18:16 CET
AB Novaturas
Kita informacija

Komentaras dėl publikacijų apie tai, kad teismas nesustabdė „Novaturo“ įsipareigojimų UAB „Getjet Airlines“

Galime patvirtinti, kad teismui yra perduotas tarp Novaturo ir GetJet Airlines kilęs ginčas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo. Novaturo galimybė šiais metais užsakyti ne pandemijos sąlygomis įprastą skrydžių kiekį buvo apribota nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nes dėl valstybių įvestų atvykimo ir išvykimo apribojimų, kelionės tam tikromis kryptimis apskritai negalėjo būti vykdomos. Novaturas, perdavęs ginčo sprendimą teismui, tikisi, kad teismas patvirtins tokį susidariusios situacijos vertinimą bei atstatys sutartinių prievolių pusiausvyrą tarp šalių. Teismas šiuo metu yra priėmęs ieškinį ir jį nagrinės artimiausiu metu.

Antradienį, gruodžio 1 d., priimta nutartimi teismas sprendė, ar yra reikalinga iki teismo sprendimo priėmimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti tam tikrų sutarties punktų vykdymą. Teismas niekaip nevertino, ar Novaturas gali būti atleistas nuo baudų mokėjimo. Pagal dabar turimus duomenis teismas vertino, jog priėmus Novaturui palankų teismo sprendimą jo vykdymas nepasunkėtų. Dėl šios priežasties, teismas laikinųjų apsaugos priemonių ir laikinų apribojimų GetJet Airlines atžvilgiu, bent šioje ginčo stadijoje, netaikė.

Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt
+370 687 10426