Published: 2019-05-02 14:44:08 CEST
Lykill fjármögnun hf.
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Lykill fjármögnun: Útboð á nýjum skuldabréfum 8. maí

Lykill fjármögnun hf. efnir til útboðs á nýjum verðtryggðum skuldabréfaflokki, LYKILL 26 05, miðvikudaginn 8. maí næstkomandi.

Skuldabréfaflokkurinn er til 7 ára, ber fasta 3,30% verðtryggða vexti og er tryggður með veði í útlánum og fjármögnunarsamningum Lykils. Skuldabréfin eru með jöfnum greiðslum höfuðstóls og vaxta á þriggja mánaða fresti og lokagjalddaga 15. maí 2026. Skuldabréfin verða tekinn til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

LYKILL 26 05 verður boðinn út á föstu verði 100,00 (pari) sem samsvarar ávöxtunarkröfunni 3,34%.

Fossar markaðir hf. hafa umsjón með útboðinu og kynna það fyrir hugsanlegum fjárfestum. Lykill fjármögnun hf. áskilur sér rétt til að taka hvaða tilboði sem er að hluta eða í heild eða hafna öllum. Niðurstöður útboðsins verða birtar opinberlega eigi síðar en næsta virka dag eftir útboð.

Útboðið er lokað og undanþegið gerð lýsingar, sbr. 1. mgr., 1. tl. a og b, 50. greinar laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Grunnlýsing, endanlegir skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindra flokka skuldaskjala eru birt á vefsíðu félagsins: https://www.lykill.is/starfsemi/fjarfestatengsl/

Nánari upplýsingar veita:
Daði Kristjánsson, Fossar markaðir hf., dadi.kristjansson@fossarmarkets.com, s: 840 4145
Sighvatur Sigfússon, fjármálastjóri Lykils fjármögnunar hf., sighvatur@lykill.is, s: 540 1700